skip to Main Content

Verzeker ook uw onderneming

Het is van belang de juiste dekking voor uw onderneming te kiezen.

Bij geschillen is het als bedrijf altijd belangrijk goed verzekerd te zijn om zo financiële kopzorgen te vermijden.

Een goed verzekerd bedrijf zorgt voor de nodige gemoedsrust.

Maak alvast een afspraak met een van onze adviseurs. Zij lichten gratis uw onderneming door en zoeken voor u de dekking die het beste aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten!

GRATIS ANALYSE

Van uw situatie, uw contracten en toekomstige projecten.

BESCHIKBAAR

Om zo snel mogelijk een antwoord te vinden op uw vragen en behoeften.

FAMILIEBEDRIJF

Klanten maken bij ons deel uit van de familie en krijgen de best mogelijke
dienstverlening.

Bedrijven beschikken meestal over een verscheidenheid aan bedrijfsvoertuigen (personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens, enz.).
Wat mag u niet vergeten als u die verzekert?

Verplichte BA-verzekering

Als u zich met een motorvoertuig op de openbare weg wilt begeven, moet u een BA-verzekering afsluiten om de schade die u met uw voertuig mogelijk aan derden berokkent te vergoeden.

Bij sommige verzekeraars kunt u zelfs verschillende, specifieke types van dekking krijgen:

 • Een voordelige bonus-malus voor het leven;
 • Ruime dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
 • Gratis bijstand;
 • Gratis vervangende auto.

Neem gerust contact met ons op en we zoeken samen naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Omniumverzekering

Naast de BA-verzekering kunt u uw voertuigen ook omnium verzekeren. Deze verzekering dekt onder andere uw eigen schade, bijvoorbeeld bij een ongeval waarbij u zelf in de fout ging. Deze verzekering kan ook afgesloten worden voor tweedehands voertuigen.

Welke dekking biedt een omniumverzekering?

 • Uw eigen schade
 • Glasbreuk
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Stormschade en hagelschade
 • Aanrijding met dieren
 • Brand

U kiest zelf het afschrijvingspercentage van uw voertuigen en het bedrag van de franchise. Ook uw winterbanden kunnen worden verzekerd.

U kunt ook kiezen voor een beperkte omnium: die biedt geen dekking voor eigen schade en vandalisme, maar is verder identiek aan een volledige omniumverzekering.

De dekking is geldig in alle landen die op uw groene kaart staan vermeld.

Bestelwagens (< 3,5 ton)

Naast de omniumverzekering kunt u opteren voor verschillende extra soorten dekking voor uw bestelwagens:

 • 100% herstel van de waarde van uw bestelwagen gedurende 24 maanden in geval van een “total loss”;
 • Vergoeding van glasbreuk bij voor- en achterlichten en buitenspiegels;
 • Dekking van toebehoren en vervoerde goederen; Dekking van de opschriften;
 • Vergoeding van schade veroorzaakt door goederen en professionele apparatuur;
 • Vervangende bestelwagen in geval van diefstal van uw voertuig.

Vrachtwagens (> 3,5 ton)

Om de omniumverzekering van uw zware vrachtwagens, die toch een aanzienlijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, bieden sommige verzekeraars de volgende types dekking aan:

 • Vergoeding van schade als gevolg van het laden of lossen van de vervoerde goederen;
 • Dekking van schade veroorzaakt door de vervoerde goederen;
 • Dekking van schade veroorzaakt door lekkage of kantelen;
 • Vergoeding van schade veroorzaakt door het haakslaan van het voertuig en de aanhanger;
 • Dekking van persoonlijke eigendommen.

Vervoerde goederen en apparatuur

Twee basisdekkingen zijn mogelijk:

« Alles is verzekerd, behalve »-dekking voor uw goederen

Wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten, wordt gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

Exclusieve formule voor uw apparatuur

Dekking van uw gereedschap, apparaten en machines tegen schade veroorzaakt door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag, enz.

Daarbij kunt u ook rekenen op:

.Een uitgebreide dekking tegen diefstal
.Extra dekking voor:

 • Contractuele kosten bij vertraging van de levering
 • Kosten voor de berging
 • Kosten voor de ruiming en vernietiging van de goederen

Kosten voor het lossen, opnieuw laden en bewaren van de gevrijwaarde goederen

Uw gebouwen zijn van cruciaal belang voor uw onderneming. Bent u op zoek naar een financieringsvorm op maat en een brandverzekering die aansluit bij uw behoeften?
Lees dan hieronder hoe wij u kunnen helpen bij uw beslissing.

Financiering

Bent u van plan een bedrijfspand aan te kopen en opteert u liever niet voor de klassieke hypothecaire lening?

Wist u dat daarvoor ook interessante alternatieven voorhanden zijn?

Vastgoed kan namelijk worden gefinancierd door:

 • een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen);
 • een RIZIV-contract;
 • een IPT (individuele pensioentoezegging).

Twee mogelijkheden:

1.Voorschot op het pensioenkapitaal
U kunt een bepaald bedrag aftrekken van het reeds opgebouwde kapitaal om uw project te financieren.
De terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer. U betaalt dan rente over dit voorschot, hetzij als een periodieke betaling, hetzij als een eenmalige betaling aan het eind van het contract. Het maximaal toegestane voorschot op basis van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal is afhankelijk van het fiscale stelsel van uw contract. Wanneer de verzekeraar u uw pensioenkapitaal uitbetaalt, zal deze het bedrag van het voorschot in mindering brengen. U kunt het voorschot ook kosteloos vervroegd terugbetalen en zo weer over het volledige pensioenkapitaal beschikken.

2.Wedersamenstelling of reconstitutie
U kunt ervoor kiezen om uw lening samen te stellen. Op de vervaldag gebruikt u de reserve in uw pensioencontract om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. In tegenstelling tot wat bij een voorschot het geval is, hoeft u niet van tevoren over een reserve te beschikken. U betaalt alleen rente over de lening en u (of uw bedrijf) blijft de premies voor uw pensioenplan betalen.

Wilt u meer weten over de voordelen die deze oplossingen te bieden hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden vast een oplossing die aansluit bij uw behoeften.

Brandverzekering

Net als bij uw privéwoning is het in uw belang om een brandverzekering af te sluiten voor uw bedrijfspanden.

U werkt van thuis uit
De brandverzekering voor uw privéwoning is voldoende. Die dekt zowel privé- als professionele ruimtes.

Belangrijk:

 • Informeer uw makelaar dat u thuis een (bijkomend) beroep uitoefent.
 • Ga na of uw meubilair correct werd gewaardeerd.

Beschikt u bijvoorbeeld over veel computerapparatuur? Zorg er dan voor dat in het verzekerde kapitaal voor uw meubilair ook deze apparaten opgenomen zijn.

U bent eigenaar/verhuurder van een kantoorgebouw
Sluit in dat geval een aparte brandverzekering af. Sommige verzekeraars bieden een brandverzekering op maat voor kantoren.

Een brandverzekering biedt meer dan alleen dekking tegen brand of waterschade. Zo dekt het ook:

 • schade veroorzaakt door storm en hagel;
 • vandalisme;
 • arbeidsconflicten en aanslagen;
 • glasbreuk,…

Wat en voor wie?

 • Zowel eigenaren als huurders kunnen een brandverzekering afsluiten.
 • U kunt zowel het gebouw als het meubilair (kantoormateriaal, elektronische apparatuur, enz.) verzekeren.

Als optie kunt u ook een diefstalverzekering afsluiten. Een all-risk[1] dekking voor uw eigendommen is ook mogelijk.

U heeft een zaak

Sluit dan een specifieke brandverzekering af.

Wat wordt er gedekt?

 • het gebouw;
 • de apparatuur;
 • de machines;
 • de goederen;
 • mogelijk uw privé-meubilair.

Optimaliseer uw verzekering met de volgende dekkingen:

 • diefstalverzekering;
 • dekking zonder eigen risico;
 • vergoeding van alle apparatuur tegen vervangingswaarde;
 • dekking tegen valsmunterij;
 • vergoeding in geval van hospitalisatie of overlijden na een verzekerde, schadeveroorzakende gebeurtenis

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde beroepsgroepen bieden wij verzekeringsoplossingen met een dekking op maat van de beroepsactiviteit:

 • apotheken
 • (banket)bakkerijen
 • artsen
 • kapsalons
 • fysiotherapeuten
 • landbouwbedrijven
 • eetgelegenheden
 • tandartsen
 • levensmiddelenwinkels
 • Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

1] Op enkele uitzonderingen na zijn alle mogelijke schadegevallen verzekerd, ongeacht de oorzaak.

De IT-infrastructuur en het machinepark vormen vaak het kloppende hart van een onderneming. Huivert u alleen al bij de gedachte dat die defect kunnen geraken?
Wij bieden u verzekeringsoplossingen op maat voor meer gemoedsrust.

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, verwacht u dat die naar behoren functioneren. Een defecte of beschadigde machine kan namelijk de winstgevendheid van uw bedrijf in gevaar brengen.
Met een machinebreukverzekering voorkomt u in dat geval veel financiële kopzorgen, waarbij de mogelijkheid bestaat om vaste en verplaatsbare machines te verzekeren tegen plotselinge (onopzettelijke) schade.


Garantie? Onderhoudscontract?

Heeft u eigenlijk wel een machinebreukverzekering nodig? U heeft namelijk al een onderhoudscontract en bovendien is er nog de fabrieksgarantie. Een machinebreukverzekering biedt echter niet dezelfde dekking als een onderhoudscontract of fabrieksgarantie.

 • Een onderhoudscontract dekt onopzettelijke schade, bijvoorbeeld door gebrekkig onderhoud. Reparatiekosten zijn dus altijd voor uw rekening.
  • Machinebreukverzekering: de verzekeringsmaatschappij betaalt de kosten van de verzekerde.
 • Een fabrieksgarantie is alleen van toepassing in geval van fabricage-, materiaal- of montagefouten, niet in geval van plotselinge materiële schade. Ook is deze garantie beperkt in de tijd.
  • Machinebreukverzekering: dekt ook plotselinge schade en garandeert dat de productie niet in het gedrang komt.

Wat wordt verzekerd?

Het gaat om een all-risk polis: alle mogelijke schadegevallen zijn dus gedekt op enkele voor de hand liggende uitzonderingen na. Wat de oorzaak ook moge zijn. Enkele voorbeelden:

Een machinebreukverzekering dekt u tegen schade veroorzaakt door:

 • Externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal,…
 • Menselijke tussenkomst: onhandigheid, nalatigheid, gebrek aan ervaring, vandalisme,…
 • Inwerking van elektriciteit: kortsluiting,…
 • Interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, blokkeren, overbelasting, oververhitting, enz.

Deze verzekering dekt ook allerlei bijkomende kosten zoals:

 • Overwerk van personeel
 • Bijstand door technici uit het buitenland
 • Spoedlevering van onderdelen
 • Kosten voor noodzakelijke (op)ruimingswerken
 • Sloop- en heropbouwkosten

Wij zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en dat de financiële verliezen als gevolg van defecten aan uw machines tot een minimum beperkt blijven.


Vaste en verplaatsbare machines

Uw machinebreukpolis kan zowel uw vaste als verplaatsbare machines dekken. Deze machines zijn ook buiten de onderneming en tijdens het vervoer verzekerd. Graag geven wij u ruimere informatie over de specifieke garanties inzake vaste en verplaatsbare machines. Die zijn namelijk niet identiek.


Elektronica

Wij bieden ook specifieke verzekeringsproducten aan voor elektronische apparaten.

Wat zou u doen in geval van diefstal of beschadiging van uw pc, laptop, tablet of printer of bij een storing?

Ondertussen blijven de kosten voor uw machines en personeel onverminderd doorlopen. Erger nog: soms moet u bepaalde werknemers vragen om overwerk of kunt u bepaalde dienstverlening niet leveren. Om nog maar te zwijgen van de gegevensbestanden die u mogelijk verliest en moet herstellen.

Een goede verzekering van uw elektronische hardware is dus essentieel en al uw elektronische apparatuur (inclusief kassa’s, airconditioning, domotica) kan perfect worden opgenomen in één enkel contract. Zelfs cd-roms en usb-sticks kunnen worden verzekerd.

Wat kun u verwachten?

Het gaat om een all-risk verzekering. Alleen de uitsluitingsgevallen die uitdrukkelijk in het contract zijn opgenomen, worden niet gedekt. Ook als er geen oorzaak kan worden gevonden of als de schade uitsluitend aan uw onhandigheid te wijten is, wordt u vergoed.

Waartegen bent u verzekerd?

 • Schade door brand, blikseminslag, explosie, waterschade, arbeidsconflicten, inslaande vliegtuigen, inwerking van elektriciteit of natuurrampen.
 • Diefstal
 • Interne risico’s (bv. uw laptop start niet meer op).

De dekking is wereldwijd geldig en ook tijdens het vervoer!

Optioneel kunt u ook twee bijkomende dekkingen nemen:

 • Herstel van software en gegevens: u wordt vergoed voor het herstel van uw gegevensbestanden en software.
 • Bijkomende kosten: deze optie garandeert dat uw beroepsactiviteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat door vergoeding voor de huur van vervangende apparatuur of gebouwen, de aanwerving van extra personeel, enz.

Vervoerde goederen en apparatuur

Twee basisdekkingen zijn mogelijk:

 • « Alles is verzekerd, behalve »-dekking voor uw goederen.
  • Wat niet uitdrukkelijk werd uitgesloten, wordt gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
 • Exclusieve formule voor uw apparatuur
  • Dekking van uw gereedschap, apparatuur en machines tegen schade veroorzaakt door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag, enz.

Daarnaast kunt u rekenen op:

 • een uitgebreide dekking tegen diefstal
 • bijkomende dekking voor:
  • Contractuele boetes bij vertraging van de levering;
  • Bergingskosten;
  • Kosten voor de ruiming en vernietiging van de goederen
  • Kosten voor het lossen, opnieuw laden en bewaren van de gevrijwaarde goederen.

Wie “ondernemen” zegt, zegt “risico nemen”. Zelfs al heeft u de beste bedoelingen, toch kan uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden ter discussie worden gesteld.
Daarom is het belangrijk om bepaalde risico’s vooraf in overweging te nemen en optimaal te dekken.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of manager van een bedrijf kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u veel geld kosten en zelfs uw privévermogen aantasten.
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stelt u in staat uw aansprakelijkheid volledig te verzekeren door de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of manager te dekken voor wat betreft eventuele fouten die u bij de uitvoering van uw beroepsbezigheden maakt.
Belangrijk kenmerk van deze polis: alles wordt gedekt, behalve wat uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de algemene voorwaarden.

Andere belangrijke troeven:

 • U bepaalt zelf het bedrag van het verzekerde kapitaal.
 • De erelonen van adviseurs, advocaten en deskundigen en de juridische kosten worden eveneens gedekt.
 • Een eenvoudige vragenlijst is voldoende.

BA voor bedrijven

Een commerciële aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit 3 dekkingen die afzonderlijk of gezamenlijk kunnen worden afgesloten.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: die dekt de schade aan derden die door u, uw werknemers, uw gebouw en uw apparatuur wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit(en). Voorbeeld: een klant glijdt uit op de vers geboende vloer van uw zaak.
 • BA-verzekering toevertrouwd goed: u beschadigt een voorwerp dat u ter reparatie werd toevertrouwd. Voorbeeld: u repareert computers en laat per ongeluk de laptop van een klant vallen.
 • BA-verzekering na levering: schade veroorzaakt door uw producten of werkzaamheden na levering of uitvoering. Voorbeeld: bij de plaatsing van een wasmachine begaat u een fout. Twee dagen later wordt de klant het slachtoffer van waterschade.

Dit type verzekering omvat over het algemeen een wereldwijde dekking, hoewel u wellicht een aparte dekking moet aanvragen voor beroepsactiviteiten in de Verenigde Staten en Canada.

Let wel! Bij een commerciële aansprakelijkheidsverzekering wordt u niet vergoed voor schade die u aan uw eigen onderneming veroorzaakt. Beroepsfouten, zoals een verkeerde diagnose door een arts, vallen evenmin gedekt. Daartoe moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de contractuele schade die derden lijden als gevolg van fouten tijdens de uitoefening van het beroep zelf.
Bepaalde specifieke beroepen hebben alle belang bij het afsluiten van een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Dit is het geval voor medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten), notarissen, advocaten, reisbureaus, accountants, verzekeringsmakelaars, enz.

Voorbeelden:

 • Bij een operatie begaat de chirurg een fout en geraakt de patiënt verlamd.
 • Een accountant verzuimt de jaarrekening van een klant op tijd neer te leggen, waardoor de klant een boete krijgt.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

De wet verplicht exploitanten van voor het publiek toegankelijke ruimten (hotels, restaurants, bioscopen, disco’s, culturele centra, enz.) ertoe een BA-verzekering “Objectieve aansprakelijkheid voor de risico’s van brand en explosie” af te sluiten. Het woord “objectief” houdt hier in dat niet moet worden aangetoond dat er sprake was van een fout voor de schadeloosstelling van de slachtoffers van de geleden schade. Exploitanten die deze wettelijke verplichting niet nakomen, stellen zich bloot aan strafrechtelijke sancties en de sluiting van hun zaak.

Rechtsbijstand Uitbating

In het kader van uw bedrijfsactiviteiten is het mogelijk dat u zich in een strafrechtelijke procedure moet verdedigen of een vordering tegen een derde partij moet instellen.

Voorbeeld: een derde partij beschadigt een onderdeel van uw beroepsapparatuur.

In dit soort gevallen kunt u terugvallen op een rechtsbijstanddekking:

 • Die zorgt ervoor dat uw schade verhaald wordt op de derde partij;
 • U bent verzekerd van een professionele verdediging van uw belangen;
 • Wij nemen de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen voor onze rekening.

Deze dekking kan worden afgesloten als onderdeel van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ons team staat tot uw dienst!

Word nu lid van onze familie en krijg het beste advies op basis van uw
behoeften.

Dit vinden onze familieleden van ons

Jean-Patrick Malherbe

Nogmaals bedankt voor de vlekkeloze afhandeling van mijn schadegeval! Een aanrader!

Olivier Paulus

Bedankt voor uw advies inzake de financiering van ons nieuwe huis. Ik beveel Braet & Co aan aan al mijn vrienden!

Alice Fourneau

Een uitstekende makelaar die voor mij mijn auto-ongeluk heeft afgehandeld en extra kosten heeft weten te vermijden. Hartelijk dank!

Tom Vdb

Un assureur professionnel qui comprend les besoins d’un independant. J’ai assuré mon véhicule utilitaire sans souci.

Laurent Boucher

Le courtier m’a trouvé une assurance adaptée aux jeunes ! Je paie 2x moins cher qu’ailleurs et j’ai un véhicule de dépannage ! Superbe !

Lara Claysen

J’ai économisé plus de 30% sur l’entièreté de mes contrats d’assurances. Le service est impeccable. Je recommande sans hésiter !

Alice Fourneau

Un excellent courtier qui a su gérer mon sinistre automobile et m’éviter des frais supplémentaires. Un grand merci !

Olivier Paulus

Merci pour les conseils pour le financement de notre nouvelle maison, je recommande à tous mes amis Braet & Co !

Jean-Patrick Malherbe

Encore merci pour la gestion de mon sinistre au Top ! je recommande !

Back To Top

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons !